steigensjomat.no © 2011                    

 

 

 

STEIGEN SJØMAT har følgende produkter:

 

FERSK FISK:

Torsk, blankiset i 12 kgs og 20 kgs isoporkasser

Sei, blankiset eller fulliset i 12 kgs og 20 kgs isopor

Hyse, med eller uten hode, iset i 12 og 20 kgs isoporkasser

Uer

Kvaite

Brosme

Lange

Lyr

Steinbit

Flyndre

 

 

SALTFISK.

Torsk på pall. Espesial, Graudo, Cresido, Corrente og Miudo

Sei på pall, størrelser; 0.8-1.5 kg, 1,5 - 3 kg og over 3 kg

Brosme og Hvotlange på pall.

 

TØRRFISK:

Rundtørket sei, hyse og torsk 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

 

Lorem ipsum »

Lorem ipsum dolor sit amet, sed a a consectetuer adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.